Responsive Menu
Add more content here...

Team

InoCure er et teknologiselskap som fokuserer på utvikling av elektrospinnende enheter og elektrospunne materialer. InoCure markedsfører for tiden InoSPIN (lab-to-pilot electrospinning unit), InoMEM (nanofibre membraner for filtreringsapplikasjoner) og InoMATRIX (nanostrukturerte materialer for 3D-cellekultur og biovitenskap). InoCures teknologi er bygget på en patentert elektrospinningselektrode som tillater produksjon av nanofibre med høy gjennomstrømning som trengs for industrielle applikasjoner. I løpet av METAMORPH-prosjektet vil InoCure utvikle teknologien for produksjon av hybride nanomaterialer med høy kapasitet for energiprogrammer.

SINTEF er et uavhengig forskningssenter med fokus på banebrytende nanoteknologisk forskning og overføring av applikasjoner til praksis. Ferdighetene og erfaringene innen kunstig teknologi leverer nødvendig kunnskap og begrenser risikoen for dette nye konseptet med membraner.

UCT er det største kjemiske universitetet i Tsjekkia og har erfaring med kommersialisering av en rekke produkter for den kjemiske industrien. Prof. Miroslav Soos og teamet hans utviklet en ny familie for karbonfangstmateriale som vil bli videreutviklet og brukt i METAMORPH-prosjektet.

UJEP er et universitet med fokus på materiell forskning. Gruppen til Prof. Capkova jobber med avanserte filtreringssystemer og CO2-fangst ved bruk av zeolitter. METAMORPH vil videre utvide anvendeligheten av utviklede løsninger og bringe dem til praksis.